Sobota 25. 06. 2016 Meniny má: Olívia a Tadeáš

 

___INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2016

16. a 17. 6. 2016

PROGRAM KONFERENCIE

Konferencia pri príležitosti 80. narodenín prof. Rudolfa Ondrášika
vo Vysokých Tatrách – v Novom Smokovci

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie 2016

Výbor Slovenskej asociácie inžinierskych geológov Vás pozýva na

Valné zhromaždenie SAIG, 30. 3. 2016 (streda) o 13:30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Prezentačnom centre AMOS, Mlynská dolina B, Bratislava

 

Valné zhromaždenie 2016 - pozvánka (.pdf)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie SAIG 2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAIG exkurzia 2013

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2012

ktorá sa uskutočnila 14. a 15. 6. 2012

vo Vysokých Tatrách – v Novom Smokovci

Fotografie tu

Odborný garant konferencie:
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

 

Téma konferencie:
Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike

Úvodná prednáška
František Baliak: 50 rokov od katastrofálneho zosuvu v Handlovej

Okruhy prednášok
1. Inžinierskogeologický prieskum: náklady a efektívnosť, predpoklady a skutočnosť
2. Moderné metódy a postupy hodnotenia horninového prostredia, vrátane podzemnej vody
3. Aktuálne problémy inžinierskej geológie a geotechniky v stavebnej praxi

Diskusné témy

Výučba inžinierskej geológie, hydrogeológie a geotechniky, efektívnosť laboratórnych a terénnych skúšok, skúsenosti s používaním noriem a ďalšie

Fotografie:

 

Odporúčané stránky: