Štvrtok 23. 11. 2017 Meniny má: Klement

 

Slovenská asociácia inžinierskych geológov a Katedra inžinierskej geológie PRIF UK Vás pozývaju na odborný seminár:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OZNAM

pre pracovníkov, ktorí sa pripravujú na skúšky odbornej spôsobilosti v zmysle geologického zákona.

Prihláška - Program

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

___

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2016

 

 


Fotografie TU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie 2016

Výbor Slovenskej asociácie inžinierskych geológov Vás pozýva na

Valné zhromaždenie SAIG, 30. 3. 2016 (streda) o 13:30 hod. na Prírodovedeckej fakulte UK v Prezentačnom centre AMOS, Mlynská dolina B, Bratislava

 

Valné zhromaždenie 2016 - pozvánka (.pdf)

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Valné zhromaždenie SAIG 2014

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SAIG exkurzia 2013

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INŽINIERSKA GEOLÓGIA 2012

ktorá sa uskutočnila 14. a 15. 6. 2012

vo Vysokých Tatrách – v Novom Smokovci

Fotografie tu

Odborný garant konferencie:
prof. RNDr. František Baliak, PhD.
Doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.

 

Téma konferencie:
Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike

Úvodná prednáška
František Baliak: 50 rokov od katastrofálneho zosuvu v Handlovej

Okruhy prednášok
1. Inžinierskogeologický prieskum: náklady a efektívnosť, predpoklady a skutočnosť
2. Moderné metódy a postupy hodnotenia horninového prostredia, vrátane podzemnej vody
3. Aktuálne problémy inžinierskej geológie a geotechniky v stavebnej praxi

Diskusné témy

Výučba inžinierskej geológie, hydrogeológie a geotechniky, efektívnosť laboratórnych a terénnych skúšok, skúsenosti s používaním noriem a ďalšie

Fotografie:

 

Odporúčané stránky:

 

Kontaktné informácie

Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava

Adresa na doručovanie pošty: Prírodovedecká fakulta, Katedra inžinierskej geológie, Mlynská dolina G, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

IČO: 00 603 066

DIČ: 2020919076

IČ DPH: nie sme platca DPH

Číslo účtu: 116630012/0200

IBAN: SK2802000000000116630012